Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi    Yıl: 2018   Sayı: 14

Güleyfe Beyza YILDIRIM, Hande ÖNGÜN YILMAZ
1- ADOLESANLARDA YAZILI VE GÖRSEL MEDYANIN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMUNA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Zehra Margot ÇELİK, M. Emel TÜFEKÇİ ALPHAN
2- ONLİNE DİYET ALAN YETİŞKİN BİREYLERİN OBEZİTE, YEME TUTUM VE DEPRESYON İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Fulya GÖKDEMİR, Gülşen ERYILMAZ
3- ÜREME ÇAĞINDAKİ BİREYLERDE PREKONSEPSİYONEL BESLENME

  Özet   Tam Metin
Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Gülten HERGÜNER, Havva KAÇAN SOFTA, Murat KORKMAZ
4- ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BESLENME SORUNLARI VE OBEZİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin