Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi    Yıl: 2019   Sayı: 16

Betül GÜLŞEN ATALAY, Hasan Hakan ATALAY
1- KORONER BY-PASS CERRAHİSİ GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA MALNÜTRİSYON VE GÜNLÜK AKTİVİTE SKORUNUN KLİNİK SONUÇLARA ETKİSİ

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.2
  Özet   Tam Metin
Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Ümran SEVİL, Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
2- ÇOCUKLARIN AİLE ÖZELLİKLERİNE GÖRE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.4
  Özet   Tam Metin
Mehmet UYAR, Yasemin DURDURAN, Lütfi SALTUK DEMİR, Reyhan EVCİ, Zehra DİKER, Tahir KEMAL ŞAHİN
3- YETİŞKİN BİREYLERİN TAVUK ETİ VE ÜRÜNLERİNİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.3
  Özet   Tam Metin
Aslı Ayça ÖZYAZGAN, Gülsen GÜNEŞ
4- MALATYA İLİ AKÇADAĞ İLÇESİNDE ÖĞRENİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.1
  Özet   Tam Metin