Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi    Yıl: 2018   Sayı: 14

Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Gülten HERGÜNER, Havva KAÇAN SOFTA, Murat KORKMAZ
1- ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BESLENME SORUNLARI VE OBEZİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.4
  Özet   Tam Metin
Güleyfe Beyza YILDIRIM, Hande ÖNGÜN YILMAZ
2- ADOLESANLARDA YAZILI VE GÖRSEL MEDYANIN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMUNA ETKİSİ

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.1
  Özet   Tam Metin
Zehra MARGOT ÇELİK, M. Emel TÜFEKÇİ ALPHAN
3- ONLİNE DİYET ALAN YETİŞKİN BİREYLERİN OBEZİTE, YEME TUTUM VE DEPRESYON İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.3
  Özet   Tam Metin
Taha Gökmen ÜLGER, Aslı UÇAR
4- SERBEST YAĞ ASİTLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.5
  Özet   Tam Metin
Fulya GÖKDEMİR, Gülşen ERYILMAZ
5- ÜREME ÇAĞINDAKİ BİREYLERDE PREKONSEPSİYONEL BESLENME

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.2
  Özet   Tam Metin