Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi    Yıl: 2017   Sayı: 10

Ayşe SONAY TÜRKMEN, İndrani KALKAN, Emel FİLİZ
1- ADOLESAN BESLENME OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.2.01
  Özet   Tam Metin
Evren Ebru ALTINCI
2- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ VE OKUL TEMELLİ MÜDAHALELER

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.2.02
  Özet   Tam Metin
Berrin DAĞ, Binnur Okan BAKIR
3- GECE YEME BOZUKLUĞU

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.2.03
  Özet   Tam Metin