Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Toplum Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi  

Kayıhan PALA, Harika GERÇEK, Nalan AKIŞ, Alpaslan TÜRKKAN, Elife GÖKSAL, Petek EYLÜL TANERİ
2001-2014 YILLARI ARASINDA 6-12 YAŞ ÇOCUKLARDA OBEZİTE PREVALANSI DEĞİŞİMİ, GEMLİK
 
Amaç: Çocukluk çağı obezitesinin prevalansı dünya genelinde kademeli bir şekilde artmaktadır. Bu çalışmada 6-12 yaşlarındaki okul çocuklarında çocukluk çağı obezitesi prevalansının 13 yıl içerisindeki değişiminin gözlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma 2001 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen iki geniş toplum tabanlı çalışmanın verisini kuyaslamaktadır. 2001 yılında 4487, 2014 yılında 2071 6-12 yaş çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Her çocuğun boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Vücit Kitle İndeksi (VKİ) hesaplanmıştır. Çocukları ‘normal kilolu’, ‘şişman’ veya ‘obez’ olarak sınıflandırmada uluslararası yaş ve cinsiyete özel VKİ kesme noktaları kullanılmıştır. Bulgular: Gemlik’te 2001 ile 2014 yılları arasında obezite prevalansının kızlarda %2.5’ten %8.1’e; erkeklerde %2.1’den %8.4’e yükseldiği saptanmıştır. Sonuç: Bu bölgedeki çocukluk çağı obezitesi sıklığının artışının nedenleri araştırılmalı ve obezite prevalansını azaltmaya yönelik müdahaleler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Obezitesi, VKİ, Şişmanlık, Obezite, Normal Kilo

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.4

THE CHANGE IN THE PREVALENCE OF OBESITY AMONG CHILDREN 6-12 YEARS OLD IN GEMLİK, 2001-2014
 
Aim: The prevalence of childhood obesity has gradually increased around the world. In this study, we aimed to evaluate the change in the prevalence of childhood obesity among 6 to 12-year-old school children over a 13 year period. Methods: This study compared the data from two large population studies conducted in Gemlik in 2001 and 2014. 4487 children in 2001 and 2071 children in 2014 between the ages of 6-12 were enrolled in the study. The BMI of each child was calculated after their weights and heights were measured. The international age and genderspecific child BMI cut-off points were used to classify the children as “normal weight’, ‘overweight’, or ‘obese’. Results: In Gemlik, between 2001 and 2014, the obesity prevalence rose from 2.5 % to 8.1 % for girls and from 2.1 % to 8.4% for boys. Conclusion: Identifying the reasons underlying the increase in childhood obesity in this region and taking suitable precautions will help to decrease the prevalence of obesity.

Keywords: Childhood Obesity, BMI, Overweight, Obese, Normal Weight

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.4

Tam Metin