Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Diyetetik  

Beyzanur YILDIRIM, Binnur Okan BAKIR
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ İLE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN DİYET KALİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Bu çalışma, beslenme ve diyetetik eğitimi alan Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ile bu eğitimi almayan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin diyet kalitesini karşılaştırmak için yürütülmüştür. Yöntem: Diyet kalitesini değerlendirmek için Sağlıklı Yeme İndeksi-2010 (SYİ) kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne kayıtlı 1. (BDB-1) ve 4.(BDB-4) sınıf öğrencileri ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümüne kayıtlı 1.(PDR-1) ve 4.(PDR-4) sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya 18-30 yaşlarında 202 gönüllü üniversite öğrencisi katılmıştır. Bulgular: BDB-1 öğrencilerinin %50.8’i, BDB-4 öğrencilerinin %56.1’i geliştirilmesi gereken diyet kalitesine sahipken; PDR-1 öğrencilerinin %75.52i, PDR-4 öğrencilerinin %71.4’ü kötü diyet kalitesine sahip bulunmuştur. Öğrencilerin diyet kalitesinin beden kütle indeksi değeri ve yaşadıkları yere göre değişmediği saptanmıştır. BDB öğrencilerinin diyet kalitesi, PDR öğrencilerinden daha iyi olmasına karşın, BDB-1 ve BDB-4 öğrencileri arasında diyet kalitesi açısından fark bulunmamıştır. Sonuç: Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin aldığı eğitimin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencileri ile karşılaştırıldığında, diyet kalitelerini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Fakat beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerini aldıkları eğitime göre kendi içinde kıyasladığımızda herhangi bir fark bulunmamıştır. Bu da alınan eğitim ve sahip olunan bilgi dışındaki faktörlerinde diyet kalitesine etkisinin incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin, üniversite hayatı boyunca edindiği yeni beslenme alışkanlıklarının yeterli ve dengeli beslenme sınırları içinde olması sağlanarak bireyi ve toplumu ortaya çıkabilecek hastalıklardan korumak mümkündür. Bunu sağlamak için öğrenciler için çeşitli uygulamalı eğitimler düzenlenmesi ve programlar oluşturulması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Diyet Kalitesi, Sağlıklı Yeme İndeksi -2010

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.2

A COMPARASION OF DIET QUALITY OF THE STUDENTS OF NUTRITION AND DIETETICS AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING AND GUIDANCE DEPARTMENTS
 
Aim: This study was conducted to evaluate the effect of Nutrition and Dietetics education on the diet quality of university students in the Department of Nutrition and Dietetics 1. (NAD-1) and 4. (NAD-4) grade and Department of Psychological Counselling and Guidance 1. (PCG-1) and 4. (PCG-4) grade students. Method: The Healthy Eating Index-2010 (HEI-2010) was used to assess diet quality. 202 volunteer university students participated in the study. Results: While 50.8% of NAD-1 students and 56.1% of NAD-4 students had the diet qualities to be improved; 75.52% of the PCG-1 students and 71.4% of the PCG-4 students had poor diet qualities. It was found that the diet quality of the students did not differ according to the Body Mass Index (BMI) values and the place where they live. Although the diet quality of NAD students was better than that of PCG students, there was no difference in diet quality between NAD-1 and NAD-4 students. It is found that Nutrition and Dietetics education did not affect the diet quality. Conclusion: It is possible to protect individuals and society from non-communucable diseases which by ensuring that healthy nutritional habits are acquired in university life and various practical trainings and programs for the students are needed.

Keywords: Univesity Students, Diet Quality, Healthy Eating Index-2010

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.2

Tam Metin