Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Toplu Beslenme Sistemleri ve Besin Güvenliği  

Ayla KOPARAL, Recep ÇIBIK
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLER
 
Genetiği değiştirilmiş organizmalar dünya üzerinde büyük yankı uyandıran ve tarihsel gelişimi 1980’lere dayanan bir süreçtir. Bu teknolojik süreç tarım, gıda, kimya ve tıp başta olmak üzere birçok alanda kulanım imkanı bulmuştur. Bazı firmaların ticari kazançlarını daha da arttırma istekleri, ülkelerin konu hakkında fikir birliği içinde bulunmamaları, konu hakkında yapılan araştırma sonuçlarının çelişkili ve kısa vadede öngörülebilir nitelikte olmaması gibi nedenlerle dünyadaki GDO tartışmaları devam etmektedir. Hukuki olarak da ülkeler konu hakkında birbiriyle uyum göstermeyen, çelişkiler içeren yasal düzenlemeler hazırlamışlardır. Sonuç olarak, gidilen süreçte özellikle çevre ve biyolojik çeşitlilik hususunda telafisi mümkün olmayan sorunlar ile karşı karşıya kalma tehlikesi içinde bulunmaktayız. Tüketicilerin ise GDO hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Yöntem: Bu derleme makalesinde, GDO konusu son güncel veriler ışığında olumlu ve olumsuz yönleri ile objektif bir şekilde ele alınarak hazırlanmıştır

Anahtar Kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Sağlık, Gıda, Hukuk

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.5

FROM PAST TO PRESENT GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS AND PRODUCT
 
Objective: Genetically modified organisms (GMO) have a great impact on the world and its historical development goes to the beginning of 1980s. This technological process has found the opportunity to be used in many areas such as agriculture, food, chemistry and medicine. The GMO debates in the world are still continuing not only due to the willingness of some companies to increase their commercial earnings but also to the fact that countries do not agree on the issue. Contradictory research findings and their unpredictable effects in short term regarding their usage kept governments from behaving in joint action.Actually, regulations prepared by countries do not comply with each other. As a result, irreversible problems in terms of environment and biodiversity may threaten the future generations. As well, consumers do not have enough information about GMOs. Method: In this review article, GMO subject is prepared in an objective manner by considering the positive and negative aspects in the light of the latest literatüre. Conclusion: GMOs and their products are a reality of our actual world. In many areas including health and agriculture several advantages linked to the use of recombinant technology should not be ignored. However, their side effect mainly to the environment is considered as one of the largest negatif issue. Inevitably, it is the responsibility of the authorities to protect people’s preference by providing adequate labelings on GMO products, assuring updated audits and legal arrangements as a result of neutral studies in countries where production and use of GMOs in food are free.

Keywords: Genetically Modified Organisms, Health, Food, Legistlation

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.5

Tam Metin