Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Beslenme Bilimleri  

Ceyda DURMAZ, Ceren GEZER
SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM ALAN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESİN TÜKETİM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının ve beslenme durumlarının saptanmasıdır.Gereç ve Yöntem: Araştırma sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 254 kız öğrenci ile yürütülmüştür. Bireylere özgü demografik bilgiler, beslenme alışkanlıkları ve son bir aylık besin tüketim sıklık ve miktar kayıtları alınarak günlük tüketilen besin ögeleri ve enerji alım düzeyleri ve günlük karşılama oranları belirlenmiştir. Bulgular:BKİ sınıflamasına göre bireylerin %65.7’sinin normal ağırlıkta, %17.3’ünün kilolu olduğu saptanmıştır. Fakülte toplamında öğrencilerin %53.5’i 3 ana öğün, %44.9’un 2 ana öğün beslenmektedir. Fakülte toplamında öğrencilerin %44.5’i öğün atlamakta, %45.3’ün bazen öğün atlamakta, %10.2’si ise hiç öğün atlamamaktadır. Bölümler arası enerji ve makro ve mikro besin ögesi alımları değişkenlik göstermektedir. Karbonhidrat, protein, yağ, niasin, demir ve folik asit ortalama alım miktarları önerilen alım miktarlarını karşılamamaktadır. Kalsiyum, magnezyum ve çinko ortalama alım miktarının gereksinimi karşıladığı, potasyum, fosfor ve kolesterol alımlarının fazla olduğu görülmektedir. Sonuç:Bu çalışmada sağlık bilimleri alanında eğitim alan kız öğrencilerin enerji ve besin ögesi alımlarının yetersiz ve dengesiz bulunmuştur. Bunun nedenlerinin belirlenmesine yönelik daha kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı çok merkezli ve örneklem büyüklüğü daha geniş olan tanımlayıcı çalışmalar ile müdahale çalışmalarına ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, Beden Kütle İndeksi, Enerji ve Besin Ögesi Alımı

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.3

THE EVALUATION OF FOOD CONSUMPTION STATUS AND NUTRITION HABITS OF FEMALE STUDENTS EDUCATED IN THE FIELD OF HEALTH SCIENCES
 
Aim: The aim of this study is determination of dietary habits and nutritual status of the women students in Faculty of Health Science Material and Method: This study is performed on 254 female students who are selected according to stratified sampling methods from Faculty of Health Science. General information of people, dietary habits, food consumption frequency and quantity in the last month was recorded. Therefore, daily consumed nutrients, energy intake levels and daily coverage rates were determined. Findings: In study, 65,7% of people were determined as normal weight and 17,3% of them as overweight according to body mass index. Throughout the faculty, 53,5% of students consume three main meals and 44,9% of them two main meals. Also 44,5% of students skip a meal regulary, 45,3% of them sometimes and 10,2% of them never. The energy, macro and micro nutrient intakes show variety between departments in faculty. The average nutrient intake quantities of carbohydrates, protein, fat, niacin, iron and folic acid don’t satisfy recommended dietary allowance. It was seemed that, the average nutrient intake quantities of calcium, magnesium and zinc haven’t matched with recommended quantities also potassium, phosphorus and cholesterol intakes were higher.Conclusion:In this study, energy and nutrient intake of female students who were educated in health sciences were found to be inadequate and unbalanced. More comprehensive evaluations and studies that multi-centered, larger sample size and also intervention work are needed to determine the causes for these.

Keywords: Nutrition Habits, Body Mass Index, Intake of Energy and Nutrients

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.3

Tam Metin